Trovärdig och transparent hållbarhetskommunikation stärker er position

Det blir allt viktigare för organisationer att kommunicera hållbarhet på ett trovärdigt och transparent sätt. Bland annat har EU påbörjat arbetet med att införa en reglering som ska motverka så kallad greenwashing. Vi har pratat med Maria Westman och Helena Wildros, som tillsammans leder Sveriges Kommunikatörers kurs i hållbarhetskommunikation. Här delar de med sig av praktiska tips för hur du arbetar med hållbarhet och kommunikation i praktiken.

Maria Westman och Helena Wildros står bredvid varandra, ler och kollar snett åt vänster om kameran.

Hur kan du som kommunikatör arbeta för att kommunicera hållbarhet på ett både trovärdigt och transparent sätt? Maria Westman är grundare av C by West, som bland annat hjälper företag att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Helena Wildros är kommunikatör och miljövetare, och arbetar inom samma organisation. Tillsammans leder de Sveriges Kommunikatörers kurs i hållbarhetskommunikation. De uppskattar EU:s ambition att skapa tydliga riktlinjer för hur företag ska kommunicera hållbarhet.

– Syftet med de här nya EU-reglerna är att det ska bli enklare och tydligare för både företag och kunder. För företagen, och deras kommunikatörer, blir det tydligare riktlinjer och en enhetlig standard för hur hållbarhetsarbetet ska redovisas. För både konsumenter och eventuella investerare ska det bli enklare att avgöra vad som egentligen är hållbart på riktigt, förklarar Helena.

Helena menar att många företag kommer att uppskatta tydligare riktlinjer för hållbarhetskommunikation, kanske särskilt de företag som har ett seriöst hållbarhetsarbete och vill kunna kommunicera tydligt och transparent.

– Jag läste nyligen att det inom modeindustrin länge efterfrågats enhetliga riktlinjer och att många har sett bristen på gemensamma branschstandarder som en stor utmaning som gjort det svårt att visa vilka steg man faktiskt tar inom hållbarhetsområdet, säger Helena.

Så undviker du vilseledande kommunikation kring hållbarhet

– Det kan både handla om att de budskap eller påståenden som används i kommunikationen är överdrivna, förenklade, otydliga eller direkt osanna, till att man försöker flytta fokus och dra uppmärksamhet till någon insats som egentligen är verkningslös eller obetydlig i jämförelse med betydligt större negativa effekter som verksamheten har, säger Helena.

För att undvika vilseledande hållbarhetskommunikation är de överens om att det inte finns några genvägar. Det handlar om att upprätthålla en ständig dialog, att jobba nära verksamheten och att stämma av med sakkunniga så att budskapet blir korrekt och sakligt grundat. Samtidigt har du som kommunikatör en jätteviktig uppgift i att göra frågorna begripliga och tillgängliga för alla målgrupper, men då måste man också vara insatt och korrekt informerad.

– På C by West arbetar vi med att ta fram en så kallad hållbarhetsplattform för företag, vilket är ett samlingsdokument för att famna de globala målen och finna en inriktning för hållbarhetsarbetet framåt. En sådan plattform tydliggör bland annat varför företaget valt vissa mål samt vad de gör och ska göra framåt. Inom en sådan ram kan kommunikatörer sedan skapa en grund för hållbarhetskommunikationen så att den blir väsentlig och konsekvent, förklarar Maria.

“Växelspelet och dialogen mellan hållbarhet och kommunikation kan vara nyckeln till att hållbarhetsarbetet utvecklas ännu mer”

Maria och Helena menar att vi befinner oss i en brytpunkt när det kommer till företags arbete med hållbarhet. Många har uttalade hållbarhetsansvariga som driver och bevakar frågorna, medan allt fler strävar efter att hela organisationen ska känna till hållbarhetsfrågorna på en så pass övergripande nivå att de inte ska kunna falla mellan stolarna. Ambitionen finns där, men kommunikatörerna har en otroligt viktig roll som länk mellan verksamheten, deras kunder och omvärlden.

– Växelspelet och dialogen mellan hållbarhet och kommunikation kan vara nyckeln till att hållbarhetsarbetet utvecklas ännu mer. Din roll som kommunikatör är att fånga upp, tolka och kommunicera hållbarhetsarbetet så att det blir konkret, begripligt och engagerande för alla. Det är en utmaning, men ett roligt och utvecklande arbete, säger Maria.

Vidare menar Maria och Helena att allt fler organisationer idag förstår vikten av att alla medarbetare behöver förstå hållbarhet, och att det inte bara är en fråga för en hållbarhetsansvarig eller en kommunikatör. Men än så länge är det inte så många organisationer som har fått ut arbetet rent praktiskt i sin organisation till fler medarbetare. Genom att aktivt arbeta för att integrera hållbarhetsarbetet i hela verksamheten kan både kommunikatörer och organisationer i stort öka medvetenheten.

Så arbetar du med hållbarhetskommunikation i praktiken

För att jobba bäst med löpande hållbarhetskommunikation så bör det finnas ett grundarbete, vilket exempelvis kan vara en hållbarhetsplattform. Den skapar ett ramverk som ligger till grund för kommunikationsarbetet. I den kan man också addera relevanta budskap samt beskrivningar av hur företaget levererar värde och den förväntade effekten. Det blir en gemensam strategi som skapar samsyn på hållbarhet för företaget.

– Vidare i det operativa arbetet så tycker jag att man bör sätta upp en årsplan, kopplad till planerade aktiviteter och insatser. I den planen ingår även att sätta upp nya budskap som bör kommuniceras inom ramen för hållbarhet. Jag tycker att det bästa är att jobba med ett “hållbarhetsråd”, där en tvärfunktionell arbetsgrupp ses för att äga årsplanen, planera och följa upp, säger Maria.

Maria menar vidare att storytelling är en bra metod för att lyfta fram hållbarhet. Det innebär bland annat att se sina aktiviteter och insatser från ett utifrån och in-perspektiv, och tänka efter vad som är relevant inom hållbarhet för just dina målgrupper.

– I sin storytelling ska man lägga stor vikt vid skapandet av innehåll och dramaturgin, för det är då du hjälper din målgrupp att förstå ämnet. Därtill så är själva paketeringen av innehållet viktigt, så tänk i förväg på vilka format och kanaler som ni ska använda för er hållbarhetskommunikation. Det är inte säkert att det är samma som för övrig kommunikation.

Vill du lära dig mer om hållbarhetskommunikation? I kursen ”Kommunicera hållbarhet” får du som deltagare ta del av grunderna kring hållbarhet och hur du skapar den bästa kommunikationen.

Denna artikel är från Sveriges Kommunikatörer. Länk till artikeln

Läs mer om kursen ”Kommunicera hållbarhet” och anmäl dig här.

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01