Vi skapar framgång tillsammans med våra kunder

För oss är våra kunder viktiga. Vi sätter oss in i deras situation och utmaningar. Något som våra kunder nämner är att vi är generösa och varma samt proffsiga och vågar utmana. Vi bryr oss och stöttar våra kunder i långsiktig strategisk utveckling och i mer kortsiktiga insatser. Drivkraften är att hela tiden komma framåt – att vi skapar mer framgång tillsammans. 

Här nedan följer beskrivningar på samarbeten med våra fantastiska uppdragsgivare.

Lisa Hartikainen

Lisa Hartikainen

Business development & Head of marketing, NOX Consulting

”Jag är stolt över det vi åstadkommit ihop med det magiska gänget på C by West. Hållbarhet och affärsmodell går hand i hand. Det måste du förstå om du vill göra skillnad på riktigt.”

C by West + NOX Consulting

C by West har hjälpt NOX Consulting att ta fram och sjösätta en hållbarhetsplattform. Utifrån C by Wests metod och process valdes ett antal globala hållbarhetsmål ut. Målen vävdes in i NOX Consultings affär, organisation och värderingar. 

Branschinitiativet CIOCO2 är sprunget ur hållbarhetsplattformen.

C by West har också bidragit med stöd i marknadsföring och kommunikation.

Josefine Wahlby

Marknadsansvarig, Svensk Adressändring

”Jag brukar kalla C by West-gänget för mina externa kollegor. De är väldigt bra på att utmana och driva oss framåt.”

C by West + Svensk Adressändring

C by West har samarbetat med Svensk Adressändring sedan 2017. Uppdraget omfattar bland annat strategisk rådgivning, stöd i arbetet med marknadsföring och kommunikation samt produktion och publicering i sociala medier (Facebook. Instagram och LinkedIn).

C by West har också tagit fram en hållbarhetsstrategi, som Svensk Adressändring utgår ifrån när hållbarhetskommunikationen ska utvecklas.

Carl Jurell

Vd, Kulturreklam

”C by West har fått oss att bli mer proffsiga. Vi har städat trappan uppifrån och insett att vi måste bli bättre på att renodla våra roller som delägare respektive styrelseledamöter.”

C by West + Kulturreklam

C by West har bidragit med strategisk rådgivning till ägare, styrelse och vd. Arbetet har bland annat bestått av djupintervjuer, analyser och stöd vid rekrytering av styrelseordförande.

C by West har också tagit fram en content- och kanalstrategi och arbetar i dag med löpande produktion till Kulturreklams sociala kanaler.

Emma Cholodov

Marknadschef, CRM-Konsulterna

”C by West tar sig tid att förstå vår värld och våra utmaningar. De är genuint intresserade av allt som rör marknadskommunikation och content.”

C by West + CRM-Konsulterna

C by West hjälper till med strategisk rådgivning i marknadskommunikationsfrågor. C by West deltar också i arbetet med att ta fram en årlig sälj- och marknadsplan samt deltar i sälj- och marknadsråd samt contentråd.

Under 2023 utvecklar C by West en anpassad Hållbarhetsplattform för CRM-Konsulterna för ett integrerat hållbarhetsarbete i verksamheten. Flera personer i C by Wests nätverk har också varit involverade i arbetet med artiklar, film och grafisk form, bland annat produktionen av handboken ”Den unika kundrelationen”.

Elin Hultqvist

Marketing Manager, Simployer

”Vi hade behov att få ihop varumärke, produkt och innehåll. Många anställda fick nya roller och arbetsuppgifter. Den coachning vi fick av C by West var otroligt värdefull.”

C by West + Simployer

C by West har utarbetat taktiska ramverk för Simployers marknadsföring och contentarbete, inklusive en kanalstrategi.

C by West har också genomfört ett flertal workshops, bland annat med inriktning på storytelling. I uppdraget har också ingått coachning av medarbetare på marknadsavdelningen och utvecklingsarbete med fokus på organisation och arbetssätt.

Malin Cronqvist

Malin Cronqvist

Grundare, Help to Help

Vi har samarbetat under många år och i perioder arbetat med hela eller delar av till Help to Helps kommunikationsplattform inklusive budskap, målgrupper, kanalstrategier och aktiviteter. Vi har också fått stöd och rådgivning kring upphandling av kommunikationstjänster och mediaträning.

Samarbetet karaktäriseras av öppenhet, kunskap och en stor passion från båda håll – både kopplat till Help to Helps och C by Wests syften men också kring kommunikation som verktyg för att göra skillnad.

Samarbetet med C by West ger en trygghet och ett stöd som är ovärderligt. Det möjliggör att kunna bolla både enklare saker snabbt och jobba strategiskt och långsiktigt. Det är guld värt att ha arbetat ihop så länge med någon som kan vår verksamhet och känner teamet så väl. Det gör vårt samarbete effektivt och lustfyllt!

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01