Produktion

Kreativa budskap och pricksäkra kanaler

Tydlig kommunikation är nyckeln för att nå fram till din målgrupp – och för att skapa långsiktigt värde för ditt företag och varumärke. Vi erbjuder skräddarsydd produktion inom kommunikation och marknadsföring. För oss är det viktigt att inte producera innehåll för sakens skull, i vårt löpande arbete gör vi hela tiden medvetna val. Det innebär att vi väljer och även väljer bort innehåll efterhand. Det gör vi utifrån en strategi som vi testar och utvärderar kontinuerligt.

Effektiva budskap i rätt kanaler

Det är viktigt att vara medveten om vad som sker i omvärlden och att den snabba förändringstakten i samhället påverkar målgrupper på olika sätt. Den insikten tar vi med oss innan vi sätter igång med att löpande producera innehåll och marknadsföring. Det finns idag gott om innehåll i många olika kanaler som konkurrerar om målgruppens uppmärksamhet, vilket kan göra det svårt att sticka ut.

Vi hjälper er att ta fram en plan med tydligt syfte och mål, vi ringar också in vad som fungerar för er målgrupp och vilka kanaler som är mest effektiva för att nå dem. Vi rekommenderar att vi tar fram taktiska ramverk för er målgrupp, era budskap och kanaler – det är avgörande för att kunna skapa relevant och engagerande innehåll över tid.

Vad kan vi hjälpa till med?

Vi hjälper er att lägga en grund med taktiska ramverk för målgrupp, budskap och kanaler. Därefter lägger vi en långsiktig plan och utvecklar koncept samt produktion för de format och kanaler som innehållet ska publiceras i.

Hur jobbar vi?

Vi gör ett strategiskt och taktiskt förarbete för att säkerställa att vi förstått era behov, mål och syften samt vad som fungerar hos er målgrupp. Tillsammans med er så tar vi fram taktiska ramverk som inkluderar målgrupp, budskap och kanaler och skapar sedan en produktionsplan för innehållet.

Den löpande produktionen inkluderar kreativt arbete, produktion och publicering. Innehållet skapar vi i samråd med er. Vi samverkar med vårt externa nätverk som bland annat innehåller skribenter, fotografer och art directors. Vi samarbetar internt i er organisation med planering och genomförande.

Resultat och effekt?

Ökad synlighet. Genom att skapa relevant och engagerande innehåll som når ut på rätt sätt ökar ni er synlighet och gör målgruppen mer medveten om ert varumärke. Det kan leda till att fler potentiella kunder upptäcker er och blir intresserade av era produkter eller tjänster.

Skapa målgruppsengagemang. Genom att skapa och dela kvalitativt innehåll ökar ni möjligheten till interaktion med era kunder. När de delar innehållet med andra blir de också mer lojala kunder.

Starkare varumärkespositionering. När ni arbetar konsekvent med löpande innehåll och publiceringar stärker ni er varumärkespositionering. Ett företag som är synligt och berättar om sin verksamhet uppfattas ofta som mer pålitligt och professionellt, vilket hjälper företaget att bli mer framträdande inom sin bransch.

Utvärdering och optimering. I samarbete med er utvärderar vi det löpande arbetet och hjälper er att optimera er produktion. Vi identifierar vad som kan förbättras och anpassar er strategi och innehåll för att uppnå bättre resultat över tid.

Tjänster vi erbjuder inom produktion:

  • Framtagande av content- och kanalstrategier 
  • Skapa organisation och arbetssätt för kommunikationsarbete
  • Taktisk marknadsplanering och implementering
  • Utveckla koncept, produktioner, format och publicering
  • Löpande produktion kopplat till strategisk plan och dokumentation
  • Paketera och dokumentera på engelska; skriva, översätta och redigera text

Vill du ha hjälp med produktion eller annat taktiskt stöd, tveka inte att höra av dig.

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01