Nu utvecklar vi vårt konsultnätverk för att skapa ännu mer nytta för våra uppdragsgivare

C by Wests konsultnätverk möjliggör flexibilitet, skalbarhet och att vi kan möta uppdragsgivares behov med skräddarsydda lösningar. För att ännu bättre kunna svara upp mot både nya och befintliga kunders önskemål tar C by West nu nästa steg i att utveckla och expandera konsultnätverket.

I takt med att relationerna till våra uppdragsgivare fördjupats och deras behov och önskemål växt har C by Wests konsultnätverk gjort detsamma. Samtidigt ser vi hur arbetslivet förändras. Fler och fler föredrar flexibla “gig-jobb” framför traditionella anställningar, en utveckling som C by West ser kan vara till stor nytta för våra uppdragsgivare och andra organisationer; ökad flexibilitet, innovation samt möjlighet att jobba mer kostnadseffektivt är några av fördelarna. 

Genom att nu satsa mer resurser på att utveckla och bredda nätverket är vår övertygelse att vi kommer kunna skapa ännu bättre förutsättningar för både uppdragsgivare och konsulter. Att tillsammans arbeta fram de bästa möjliga lösningarna – win-win helt enkelt.

Utgångspunkten är alltid uppdragsgivarens behov

Den som leder det här utvecklingsarbetet på C by West är Emma Forssell. Hon är ansvarig för konsultnätverket och säkerställer att konsulterna lever upp till C by Wests och våra uppdragsgivares förväntningar. 

Det börjar alltid med att vi lyssnar till våra uppdragsgivares behov. Utifrån behovet hittar vi sedan konsulter som har de kompetenser som behövs för att vi ska kunna leverera bästa möjliga lösningar till uppdragsgivaren, berättar Emma Forssell.

Med en bakgrund som både marknadskoordinator och teamledare har hon en djup förståelse för både människors potential och affärsbehov. 

  Att få jobba med en mångfald av människor med olika kompetenser och att lära av varandra; det är det som är så inspirerande med C by Wests metod. Det är också väldigt roligt att matcha uppdragsgivare med rätt kompetens och se hur vårt nätverk bidrar till framgångsrika projekt, säger Emma Forssell.

Ett unikt förhållningssätt där det mänskliga får ta plats

Att ha ett nätverk av konsulter knutna till sig är givetvis inte något C by West är ensamma om. Men sedan C by West startade för snart sex år sedan har grundaren Maria Westman utgått från ett holistiskt förhållningssätt och en egen arbetsmetod, där det alltid  läggs stor vikt vid ett grundligt förarbete och att lära känna varandra i ett samarbete. Det har skapat en unik ingång till att samarbeta med uppdragsgivarna. 

Uppdragsgivaren kommer med kunskap om den egna organisationens styrkor och utmaningar, konsulter bidrar med expertis och C by West finns med som facilitator och garant för leverans.

– Vi vill att arbetet ska kännas tryggt både för våra uppdragsgivare och för våra konsulter. Jag ser till att vi levererar på det vi har lovat och säkerställer att uppdragsgivaren känner sig nöjd med konsulten och vice versa, säger Emma Forssell. 

Utöver trygghet är tidsbesparing en stor fördel med konsultnätverket. Våra uppdragsgivare behöver inte själva leta efter och utvärdera konsulter med rätt kompetens, det arbetet har C by West redan gjort.

Gediget arbete läggs på att hitta rätt typ av konsulter till nätverket

C by Wests nätverk har vuxit fram under en längre tid och är sprunget ur det breda kontaktnät som grundaren Maria Westman har samlat på sig under sina många år i byråbranschen. Med tiden har kännedomen om nätverket vuxit vilket gör att vi idag får fler och fler förfrågningar från konsulter som vill ansluta sig. 

Varje konsult som ingår i C by Wests nätverk har intervjuats och utvärderats baserat på dennes expertis, erfarenhet samt arbetsprov.

Men lika viktigt som en hög nivå på den yrkesmässiga kompetensen är att konsulten också matchar C by Wests värderingar och sätt att jobba; med ett utifrån-perspektiv, transparent och metodiskt samt med uppdragsgivarens bästa värde och effekt för ögonen. 

Det är också viktigt att vi trivs och har roligt tillsammans, det mänskliga tillåts ta plats och på så sätt bidra till att skapa trygga och sammansvetsade team. Ofta ingår flera olika konsulter i det team som sätts ihop för kunden och C by West lägger stor vikt på att sammansättningen ska bli rätt.

– Vi lägger tid både på att presentera konsulter för uppdragsgivaren och att ge konsulterna bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Det här är en väl genomtänkt process som tillåts ta tid, berättar C by Wests grundare och vd Maria Westman. 

Genom att ge både uppdragsgivare och konsulter utrymme att synas och vara delaktiga, skapas bästa möjliga lösningar och leveranser.

– Den här övertygelsen bottnar i min starka tro på människor och deras förmåga att kunna överträffa både sina egna och mina förväntningar. Så länge rätt förutsättningar ges visar det sig alltid stämma, säger Maria Westman.

De här kompetenserna finns i C by Wests konsultnätverk

C by West fokuserar på strategisk och taktisk rådgivning samt produktion inom i huvudsak tre områden: Kommunikation, hållbarhet samt organisationsutveckling.

Genom vårt nätverk kan du bland annat få tillgång till. 

 • Strategiska rådgivare
 • Kommunikatörer
 • Hållbarhetsexperter
 • Retorik- och presentationsexperter
 • Digitala experter inom sökmotoroptimering och sökmotormarknadsföring 
 • Social media managers och innehållsproducenter
 • Skribenter för flera olika språk
 • Översättare 
 • Konceptutvecklare 
 • Art Directors och layoutare
 • Fotografer 
 • Filmare
 • Webbutvecklare

Text: Elisabeth Standár

Foto: Erik Lindvall

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01