Medvetenhet, mognad, motivation och mod – viktigt för att lyckas med hållbarhetsarbete

Det är flera delar som ska flätas samman i ett företags hållbarhetsarbete. Det är inte bara att säga att “vi är hållbara”, utan det handlar om att koppla de globala målen till affär, organisation och kommunikation. Riktlinjerna för hållbarhet ska vara genomarbetade och integrerade i helheten – det är då hållbarhetsarbetet blir unikt och får störst värde och effekt.

medvetenhet, mognad, motivation, mod skrivet på en lapp som hålls upp mot kameran

 

Hållbarhet – omtanke och respekt

Begreppet hållbarhet innefattar så mycket – inte bara miljö och klimat utan även ekonomiska och sociala aspekter – men som främst handlar om omtanke och respekt. Omtanke både om vår planet och varandra, samt respekt för de resurser vi har, både mänskliga och fysiska. Definitionen för hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” formulerades 1987 av Gro Harlem Brundtland i FN-rapporten “Vår gemensamma framtid”. Vi ska alltså lämna efter oss en planet som våra barn och barnbarn kan leva på och njuta av även efter att vi lämnat den. Det är väl ändå rimligt.

 

Agenda 2030 ska gälla för alla

FN står även bakom Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling som togs fram 2015. Agenda 2030 ska gälla för alla människor. Det är ingen lag utan ett dokument som antagits av ledare från hela världen och som länderna frivilligt skrivit under. De 17 globala målen ska hjälpa oss att styra mot en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Ansvaret för att nå målen ligger på regeringarna i FN-länderna, men vi har alla – både företag och privatpersoner – ansvar för att målen uppfylls. Vi kan alla bidra, på ett eller annat sätt.

 

Fyra M för att lyckas

Idag jobbar många företag med hållbarhet. Det har blivit mer eller mindre en självklarhet, en hygienfaktor. Men det kan ändå vara en utmaning att få till. Jag har själv jobbat med miljö- och hållbarhetsfrågor sedan 1993 då jag först började plugga miljö. På senare år har jag främst hjälpt företag att arbeta in hållbarhetsfrågan i sin verksamhet och inte minst att kommunicera den, i syfte att både berätta vad man gör och inte minst för att inspirera andra. Jag tycker mig se att ett företag som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete kan behöva fyra M: medvetenhet, mognad, motivation och mod.

 

Medvetenhet för att kunna göra

Medvetenhet om vad hållbarhet innebär är en bra början – både i det stora sammanhanget för vår planet, men även för oss som företag och individer. Det kan handla om att ha fakta och kunskap både om vad hållbarhet i stort omfattar, men även medvetenhet om att och hur ens egen påverkan är. Att vara medveten om att själva begreppet hållbarhet är stort, omfattande och ibland kan kännas långt borta – men ändå berör oss alla och att vi kan påverka och göra skillnad – är en bra utgångspunkt. Om medarbetarna har ett hum om vad hållbarhet innebär är det en fördel. Man måste veta för att kunna göra.

 

Mognad att förändras

Att verksamheten har en viss grad av mognad gör arbetet lättare. Organisationen behöver vara redo att ta ett steg framåt och utvecklas, men framför allt krävs ett tydligt ledarskap och en intern förankring. Det är viktigt att ge hållbarhetsarbetet sin plats på agendan. Eftersom det är en process som kan kräva en del förändring – både praktiskt och i vårt mindset – bör man låta det ta tid och plats. För att underlätta kan man börja symboliskt med mindre aktiviteter för att trigga igång rätt inställning.

 

Motivation att tänka långsiktigt

Med motivation kommer man långt, men ibland är det utmanande att hålla motivationen uppe när målet ligger långt i framtiden eller känns geografiskt avlägset. Hållbarhetsfrågorna är globala och långsiktiga – därför är det viktigt att fånga upp det som har beröringspunkter med oss och vår verksamhet, här och nu, men samtidigt behålla det långsiktiga perspektivet. Relevansen för oss och hur de globala målen som gäller för hela världen kan omsätts till vår verksamhet är ett stöd att luta sig emot i arbetet. Det krävs också att inte bara en enskild person är motiverad i arbetet, utan hela organisationen måste känna ett gemensamt ansvar.

 

Mod i genomförandet

När det väl är dags att agera – skapa, genomföra och kommunicera – utifrån det man bestämt sig för, kan det behövas mod för att våga. En del aktiviteter man vill göra kanske är oprövade eller nyskapande – man är rädd för att vara först med dem och hur de ska tas emot. Många kan känna att de inte vill kommunicera och berätta om sitt hållbarhetsarbete förrän man är helt färdig och allt är ”perfekt”. Det är synd, för att kommunicera att man har en ambition och målsättning – men ännu inte nått dit – visar på framåtanda och engagemang. Det kan inspirera fler både till att göra och att berätta om det man gör, utan för höga prestationskrav och istället tänka prestigelöst och ödmjukt. Genom att eftersträva transparens i kommunikationen kan man även undvika greenwash, att säga mer än man lovar.

 

En unik plattform för hållbarhetsarbetet

De globala målen för hållbar utveckling ska ses som inspiration och visa en riktning. Vi på C by West har en arbetsmodell i syfte att skapa en plattform för hållbarhetsarbetet med utgångspunkt i de globala målen kopplat till verksamheten. I nära dialog med våra kunder hjälper vi dem att ta fram en unik hållbarhetsplattform utifrån deras förutsättningar med sikte på en hållbar utveckling och den blir ett stöd i fortsatt aktivering och kommunikation.

Men som med all strategisk utveckling så är det i det praktiska användandet som det märks och syns, så även i hållbarhet. Tidsperspektivet bör vara lång sikt och förverkligandet av hållbarhetsarbetet kräver medvetenhet, mognad, motivation och mod. Men vi vet att ett genomarbetat och integrerat hållbarhetsarbete i verksamheten skapar störst värde och effekt.

Läs om vår unika process för hållbarhetsarbete här.

 

Av: Helena Wildros, kommunikatör och hållbarhetsexpert, C by West

Foto: Sara Floby, C by West

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01