Kommunicera där din målgrupp är istället för där du gillar att vara

Tagga till! Så är titeln på nyhetsbrevet för och med kvinnliga entreprenörer som Anna Holmquist producerar och ger ut. I denna utgåva fick C by Wests grundare, Maria Westman, medverka som kommunikationsexpert.

Maria Westman, grundare av C by West AB. Bilden visar huvud, ansikte och axlar.

Ofta blir kommunikation och marknadsföring nedprioriterat av startups, men det kan ge världens boost om man satsar. Det säger Maria Westman som tidigare jobbat på flertalet kommunikationsbyråer och idag driver egna bolaget C by West som stödjer och ger strategisk och taktisk rådgivning till sina uppdragsgivare inom utveckling av deras kommunikation, organisation och affär. Jag bad Maria berätta lite om hur man ska göra om man ska utveckla en kommunikationsstrategi för sitt bolag.

 

Hur vet man vad man ska satsa på inom kommunikation och marknadsföring – det finns ju så mycket att välja på?

– Regel ett är ju att du ska kommunicera där din målgrupp är, inte där du själv gillar att vara. Det här gäller inte bara startups utan även medelstora och stora bolag. Använd dig av de format och det innehåll som du vet att målgruppen gillar. Det är första prioriteringen. Med andra ord så behöver man ha lite koll på sin målgrupp och för att få det kan det vara bra att starta med att göra en målgruppsundersökning. Parallellt med det bör man jobba fram en strategi för budskap och kanaler, det hjälper vi våra uppdragsgivare med och den skapar en inramning av vad man ska satsa på.

 

Vilket misstag ska man undvika att göra?

– Det är vanligt att få en känsla av att det blir övermäktigt och stort med marknadsföring och kommunikation och därför ”blundar” många för det och låter bli att sätta igång. Eller så sätter man igång en kanal eller något format för att man själv ”gillar det” eller tycker det verkar kul.

 

Vad kan man få för hjälp av en extern konsult?

– All vår rådgivning skräddarsys efter vår uppdragsgivares affär och ambitioner samt hur vi bedömer att de bör möta sin målgrupp. Vi gifter samman ett ”utifrån-perspektiv” med en värdering av vår kunds inre kärna och affär då vi lägger en strategisk grund. Vår metod kräver en handpåläggning och lite initial tid för att skapa rätt insikter och rätt nivå och det kan en del startups uppleva som att ”det tar tid”. Men vi vet att utan en bra grund så blir det inget bra utfall. Och vi använder flera upparbetade arbetsmodeller och processer som gör att arbetet går snabbt, smidigt och enkelt.

 

Vad börjar ni med?

– Det vanligaste är som sagt, att börja med att ta fram en strategi för målgrupper, budskap och kanaler. Det har vi gjort många gånger enligt samma process, men varje resultat blir helt unikt beroende på vilket företag det är. Resultatet brukar bli en ”aha-upplevelse” för vår uppdragsgivare och innebär en väldigt bra plattform och vägledning för fortsatt operativt arbete med kommunikationen och marknadsföringen.

 

Vad ska man räkna med att det kostar att ta fram en strategi tillsammans med en konsult?

– Kostnaden för en budskap- och kanalstrategi kan variera från cirka 40 000 kronor till 170 000 kronor. Varför det är så brett spann i just det här arbetet beror på hur stort företaget är, hur hög ambitionsnivån är samt hur målgrupperna och omfattningen av budskap och kanaler ser ut. Just för startups brukar det vara i det lägre intervallet. Vi på C by West vill supporta startups och har ett reducerat pris på denna leverans om man som startup befinner sig inom sitt första eller andra räkenskapsår. Det är väldigt uppskattat och vi har vi flera företag som vi stödjer med detta.

Prenumerera på nyhetsbrevet Tagga till!

 

Av: Anna Holmquist, Tagga till!, Gazzine

Foto: Viktoria Henriksson, viktoriahenriksson.se

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01