In med hållbarhet på er agenda 2024!

En artikel skriven av Maria Westman, Strategisk rådgivare och grundare av C by West, till Sveriges Kommunikatörers julkalender 2023. Maria är även kursledare för utbildningen ”Kommunicera Hållbarhet” i Sveriges Kommunikatörers regi.

 

Att göra hållbarhet till en integrerad del av verksamheten kräver strategi och engagemang. Detta belyser vikten av hållbarhetsarbete och ger riktlinjer för hur du kan strukturera och kommunicera hållbarhetsinitiativen. Från att förbereda sig för rapportering till att betona pågående insatser och våga kommunicera framtida satsningar.

Hållbarhet bör vara en integrerad del i hela affären, verksamheten och i de aktiviteter och initiativ som genomförs. En tydlig hållbarhetsstrategi gör det lättare att se hur hållbarhetsarbetet kan integreras, vilket i sin tur gör hållbarhetskommunikationen mer självklar.

Det finns gynnsamma värden och konkurrensfördelar för företag och organisationer att ha ett medvetet hållbarhetsarbete. Trots att allt fler engagerar sig i hållbarhetsarbete, kvarstår tvivel för många om hur och varför det ska göras. Tidsbrist, okunskap och andra prioriteringar är vanliga hinder. Hållbarhetsarbetet kan inte längre skjutas upp på obestämd tid, det är dags att agera.

Ett företag som har ett tydligt definierat hållbarhetsarbete stärker inte bara sitt varumärke utan även sig som arbetsgivare. Det handlar om att attrahera både kunder och framtida talanger. Hållbarhetsarbetet ger också en starkare position inte bara inom den egna branschen, utan gentemot omvärlden. I framtiden kan hållbarhet vara det första som utvärderas vid till exempel beställning av varor eller när man ska ta en anställning.

Det kan dras paralleller mellan hållbarhetsutvecklingen och digitaliseringen – det är två kraftfulla rörelser som förändrar arbetsmetoder, roller och strukturer. Det är utvecklingar som påverkar företag och organisationer och tvingar oss att samverka internt och externt på andra sätt. Precis som med digitaliseringen kommer hållbarhetsarbetet vara en stor del av våra liv framöver.

Många kommunikatörer är väl uppdaterade och har en god förståelse för hållbarhet. Kommunikatörerna blir nyckelpersoner och de behöver inte bara kommunicera vad de gör och vill göra framåt, utan också säkerställa att det finns en förankring i ett autentiskt och relevant hållbarhetsarbete. Att strukturera upp hållbarhetsarbetet och kommunikationen genom att identifiera vad som måste göras, vad som redan görs och vad man vill göra framåt – inom ramen för ett rimligt tidsperspektiv – kan vara ett bra sätt att sortera hållbarhetskommunikationen.

 

Det som vi måste göra

”Va? Måste vi rapportera och redovisa vårt hållbarhetsarbete i framtiden? Men vem ska göra det åt oss? Det har vi inte tid med. Och vad ska vi då rapportera?”

Det är ett riktigt citat som Maria har hört vid några tillfällen. Och ja, vi måste börja förbereda oss för att redovisa vårt arbete och då behöver vi vara uppdaterade på nya lagar och riktlinjer. 

Främst handlar det om att förstå vad som är och kommer att bli lag och därmed ett måste att rapportera. I skrivande stund är det primärt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som man ska vara uppdaterad på. Till det så kommer det finnas gemensamma standarder för hållbarhetsrapportering (European Sustainability Reporting Standards, ESRS). Finansinspektionen är ansvarig tillsynsmyndighet i Sverige och där finner man den senaste informationen.

Men helt klart är det så att har man gjort sitt strategiska förarbete och satt igång hållbarhetsarbetet så kommer rapporteringen bli enklare att göra. Det finns till exempel ett krav på dubbel väsentlighetsanalys (som innefattar att både ta hänsyn till påverkan som företaget har på omvärlden samt den påverkan hållbarhet kan ha på företaget och dess affär, inkluderat alla värdekedjor) i rapporteringen och för den som har gjort det i sin strategi så blir det lättare att rapportera.

Framförallt så ligger hoppet i att vi alla känner att vi behöver vara med och bidra till en bättre värld. Det gäller att se till både de miljömässiga, sociala och affärsmässiga perspektiven. Där kan vi luta oss mot FNs globala mål och delmål som ett ramverk.

 

Det som vi redan gör

”Vi gör redan många bra saker inom hållbarhet, men vi kan inte kommunicera det förrän om ett par år när vi ser vilken effekt det ger”.

Nej! Tänk inte så, då blir risken ”greenhush” – det vill säga att ni blir tysta för att ni avvaktar eller inte vågar berätta om ert arbete. Utan berätta vad ni gör idag – ärligt och uppriktigt – var inte tysta! Våga skapa intressant och inspirerande kommunikation och era unika berättelser. ”Storytelling” gifter sig oerhört fint med hållbarhetskommunikationen då metoden har ett tydligt utifrån-perspektiv. Det finns goda exempel på organisationer som berättar vad som pågår, om sina delmål och arbetet på vägen. Tänk på att hållbarhetsarbetet sällan blir helt klart, utan att det är en pågående process. Därför bör även kommunikationen ske löpande, så att den blir ett stöd för målgruppen att kunna ”blicka in i processen”.

De organisationer som får den löpande hållbarhetskommunikationen att fungera väl är de som har en genomarbetad strategi samt har skapat en tvärfunktionell arbetsgrupp med ansvarig person med hållbarhet i fokus. En del organisationer kallar denna grupp för ”hållbarhetsråd”, andra har integrerat den i affärsutveckling eller i annan befintlig grupp i verksamheten. Helt klart är detta en signal att hållbarhetskommunikationen inte är en ”one man show”, utan stimuleras bäst tillsammans med andra i organisationen.  

 

Det vi vill göra framåt

”Det här med hållbarhet är viktigt, men vi har så mycket annat att tänka på i vår verksamhet just nu så vi får ta det senare.”

Hållbarhet är viktigt och kopplat till er affärsutveckling, konkurrenskraft och framtida positionering. Prokrastinera inte, kommunicera vad ni gör idag och vad ni planerar att göra i framtiden. Det är ett utvecklande och givande arbete att koppla hållbarhet till er verksamhet och till era framtida satsningar. Självklart ska ni kunna infria löften så att ni inte råkar ut för ”greenwash”. Så var ärliga och transparenta från början i ert arbete och i er kommunikation.

I dagens värld är hållbarhet avgörande för företag. Genom att integrera hållbarhet i kärnan av vår verksamhet och kommunicera öppet om våra insatser, positionerar vi oss inte bara för framgång utan för en positiv inverkan på samhället. Hållbarhet är inte bara en nödvändighet för att bygga starka varumärken och attrahera engagerade talanger. Utan blir en grund till att driva innovation och tillväxt.

Häng på nu! Bli mer medvetna och kommunicera kring hållbarhet! Ta ert ansvar att vara med och forma en meningsfullare framtid, under 2024 och många år framåt!

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01