En resa mot utbildning och utveckling

Med en stor vision grundade Malin Cronqvist, tidigare student vid KTH, Help to Help år 2010. Visionen var att adressera utmaningarna med extrem fattigdom och begränsad tillgång till utbildning i Tanzania. Det unga landet stod inför en utmaning med en befolkning som inte hade möjlighet att påbörja högre utbildning, vilket i sin tur resulterade i bristande kvalificerad arbetskraft.

Malin startade projektet som en crowdfunding-lösning för att finansiera skolavgifter och Help to Help har sedan dess utvecklats till att idag vara en insamlingsstiftelse som finansieras via partnerskap med företag och filantropiska givare. Organisationen samarbetar även med partners för att stödja utbildning i Uganda och har vuxit mycket genom åren – hittills har närmare 800 unga changemakers i Tanzania och Uganda fått möjlighet till högre studier via Help to Help. 

 – Vi betalar skolavgiften för talangfulla studenter som inte har möjlighet att själva finansiera sina studier. Skolavgiften betalas terminsvis direkt till de universitet som vi samarbetar med i Tanzania och Uganda. Det är en väldigt konkret modell.

Help to Help-effekten ger ringar på vattnet

Jenni Ginström, idag tillförordnad vd, började sin resa med Help to Help som volontär, där hon hjälpte till med att intervjua sökande till stipendieprogrammet. Att engagera sig som volontär och prata med unga studenter i Östafrika gav Jenni många nya insikter om sin egen skolgång.

– Att få vara med i den delen och höra om studenternas liv, mål och drömmar gav mig verkligen perspektiv och fick mig att fundera på min egen utbildning som jag tagit för givet och att vi får den gratis här i Sverige.

Finansiella partnerskap, månadsgivare och filantropiska stöd är centrala för organisationens verksamhet och möjliggör examen för många studenter. Trots att Help to Help har teamet utspritt i Sverige och Tanzania arbetar de ständigt med att försöka skapa en ”vi-känsla” och ”ett team”, trots att de sitter på olika kontinenter och i olika tidszoner.

Deras arbetsmodell, känd som ”Help to Help-effekten”, har visat sig vara effektiv och skapa betydande förändringar. När unga personer får tillgång till utbildning förbättras deras livssituation och arbetsmöjligheter. Detta har även positiva konsekvenser för omgivningen, då studenterna, när de väl får arbete, stödjer sina familjer och lokalsamhällen ekonomiskt. Detta öppnar upp för möjligheter att syskon och andra familjemedlemmar också kan få tillgång till utbildning. Lojaliteten i Tanzania och Uganda är väldigt stark. Dessa studenter blir förebilder och inspirerar både familjemedlemmar och ger en signal till andra i samhället att det går att skapa en annan typ av liv tack vare en universitetsutbildning. Detta leder i sin tur till större långsiktiga effekter i form av att det hjälper till att utveckla byar, lokalsamhället och länder.

– Vi ser att ”Help to Help-effekten” ger ringar på vattnet. Vi stöttar primärt individer men det som händer därefter är den stora effekten. Vi vill kunna hjälpa ännu fler genom att öka vår finansiering och få in fler samarbetspartners.

Studenternas framtid är i fokus

Help to Help har utvecklat sitt kärnprogram, stipendieprogrammet, och samtidigt utvecklat en annan del av verksamheten som kallas Help to Help Academy. Detta program utrustar studenter med ytterligare färdigheter såsom presentationsteknik, hur man förbereder sig inför en intervju, hur man skriver ett CV och hur man söker jobb. Help to Help Academy fokuserar mycket på värderingsbaserat självledarskap och erbjuder även IT-boot camps för tjejer. Engagemanget i teamet på Help to Help är genuint och präglat av en stark övertygelse om organisationens uppdrag. 

– Vi brinner för att stödja unga människor och ser med glädje de positiva och långsiktiga konsekvenserna av vårt arbete. Vårt team i Tanzania etablerar nära band med studenterna och vi strävar efter att upprätthålla nära kontakt. Vi är en agil och snabbfotad organisation och vår modell har möjliggjort en enklare omställning och anpassning till aktuella händelser och världshändelser.

Gemensamt ansvar för en bättre värld

Organisationens tydliga och konkreta modell har varit mycket uppskattad hos samarbetspartners, vilka värdesätter transparensen och att man tydligt ser effekten av hur deras bidrag används. För givare är det viktigt att förstå vilken konkret skillnad deras bidrag gör. Stödet från företag och filantroper med större belopp har en avgörande betydelse för organisationens expansion och utveckling. I en tid där många globala kriser pågår skapas utmaningar för att nå ut – strategiska och långsiktiga finansiella partnerskap har då visat sig vara av yttersta vikt. Efter pandemin har medvetenheten generellt vuxit, där människor i allt större utsträckning inser vår gemensamma roll som världsmedborgare och möjligheten att bidra till en bättre värld.

”Samarbetet med C by West genomsyras av starkt engagemang och en känsla av gemenskap. Där arbetar individer som inte bara är professionellt kompetenta utan även engagerade på en personlig nivå. Det är en plats där man känner sig sedd, bekräftad, och där värmen av samhörighet genomsyrar arbetet.

Jenni Ginström, tillförordnad VD på Help to Help.

C by West + Help to Help

C by West har bidragit med stöd och insatser pro-bono, som till exempel strategisk rådgivning samt en del finansiellt. Samarbetet sträcker sig över flera år och bygger på gemensamma värderingar och en önskan att skapa positiv förändring.

C by West har stöttat med framtagande av kommunikationsplattform, presentationsteknik och kommunikationsarbete med budskap och kanaler samt stöd till vd och organisation med bland annat varumärkesrådgivning och organisationsutveckling.

Text: Emma Forssell

Foto: Help to Help

C by West väljer att stödja Help to Help. Vill du också stödja Help to Help eller vill veta mer, klicka här för mer information.

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01