Vår hållbarhetsagenda famnar vår verksamhet

Vi ser hållbarhetsarbetet som en möjlighet att uppdatera och utveckla företag och organisationer framåt. Att utveckla och stärka verksamheten, de anställda, erbjudandena, kunderna och inverkan på branschen och samhället. I vår rådgivning vägleder vi företag i deras hållbarhetsarbete och hjälper till att sortera och koppla initiativ och aktiviteter till de globala målen för hållbar utveckling.

Under hösten 2022 tog vi fram vår egen hållbarhetsagenda för att koppla vår verksamhet C by West till de globala målen och kunna prioritera i vårt eget hållbarhetsarbete. Vi beskriver här en kortare summering av huvuddragen i vår agenda.

De globala målen – för hållbar utveckling beslutades 2015 i FN och drivs av UNDP (United Nations Development Programme). Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

 • Avskaffa extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Främja fred och rättvisa
 • Lösa klimatkrisen
De 17 globala målen för hållbar utveckling

Vi på C by West vill vara med och bidra. Vi har flera initiativ inom hållbarhetsområdet och vi vill öka vårt ansvar och visa ännu mer handlingskraft. Vi verkar inom nätverksekonomin och har ett fantastiskt nätverk som vi vill nyttja för att kunna bidra till en mer hållbar värld.

Hållbarhetsagendan är vår vägledning i det fortsatta arbetet och den innehåller de globala mål och delmål som vi ska prioritera och bearbeta framåt, samt de fyra inriktningarna vi väljer att sortera och konkretisera våra aktiviteter efter.

I arbetet med framtagandet av hållbarhetsagendan genomfördes intervjuer med några av våra kunder samt med Maria Westman, grundare av C by West. Att blicka inåt för att bli uppmärksam på och se över styrkor, svagheter, möjligheter och utmaningar är viktigt för att agendan ska få fäste i verksamheten och affären. Och lika viktigt är att blicka utåt för att värdera våra uppdragsgivares syn på C by West och vår leverans och hållbarhetsarbete.

1. Identifieringsfas

2. Prioritering globala mål

3. Prioritering globala delmål

4. Summering & rekommendationer

5. Implementering

Vi har skapat en process för att i fem steg välja ut, sortera och prioritera ett urval globala hållbarhetsmål och väva in dem i företagets befintliga affär, organisation, kommunikation och värderingar. Läs mer om vår unika process här.

C by Wests affär grundas i en stark vilja att dela och ge kunskap samt i vårt humana arbetssätt för likvärdig framgång för oss och våra uppdragsgivare. Vi identifierar tre globala mål som genomsyrar C by Wests verksamhet och vår ambition framåt:

 • Mål 4 – God utbildning för alla
 • Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 • Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Vi delar upp vårt arbete i fyra inriktningar som utgör grunden för vårt arbete inom hållbarhet. I de fyra inriktningarna finner vi de tre globala målen. Inriktningarna blir vårt unika sätt att åskådliggöra vårt arbete och hjälper oss att sortera och konkretisera aktiviteter och utvecklingen framåt.

Vår grundförmåga, ett grönt C med en prick i mitten

Vår grundförmåga

Våra insikter, ett blått C med en ring i mitten

Våra insikter

Vår omvärldsbevakning, ett lila C med en spiral i mitten

Vår omvärldsbevakning

Vår framåtanda, ett rödrosa C med en vertikal våg i mitten

Vår framåtanda

Vi kopplar konkreta aktiviteter som utgår från de fyra inriktningar till de globala målens delmål. Aktiviteterna delar vi upp efter nuläge (vad vi gör idag) och vår ambition (vad vi vill utveckla).

För att göra verklighet av vår hållbarhetsagenda, och att implementera de tre globala mål i verksamheten, vårt arbetssätt och leveranser, jobbar vi på följande sätt:

 • Vi aktiverar och utvecklar vårt hållbarhetsarbete efter de tre globala mål vi identifierat.
 • Vi har löpande avstämningar där vi prioriterar bland aktiviteterna.
 • Vi utvärderar efter tid, finslipar, och lägger till ytterligare insatser efter behov och förmåga.
 • I våra framtida projekt, utbildningar och leveranser har vi fokus på de tre globala målen.

Läs mer om Agenda 2030 och de globala målen – för hållbar utveckling på globalamalen.se

Tack för att du har tagit dig tid att läsa igenom och ta del av vår hållbarhetsagenda. Vill du veta mer om hur vi utvecklar arbetet, eller är du själv nyfiken på att komma igång i ditt företag eller verksamhet? Tveka inte att höra av dig i såna fall. Spana också efter våra seminarier och utbildningar inom hållbarhetsområdet där vi delar och ger kunskap.

Emma Forssell

Emma Forssell

Marknadskoordinator och projektledare

Expertisområden: Projektledning, Koordinering, Kommunikation, Innehållsproduktion.

Jag gillar att utforska nya idéer framåt tillsammans med kreativa och passionerade människor. Genom att skapa kreativa forum tillsammans skapas ett innovativt samarbete och det ger så mycket både personligt och professionellt.

Min passion ligger i att skapa struktur och ordning genom planering och analys, samtidigt som jag strävar efter att driva effektiva arbetsprocesser. Möjligheten att kombinera struktur och utveckling gör att jag kan integrera min analytiska och min kreativa sida på ett meningsfullt sätt.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sofia Haag

Sofia Haag

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, sociala medier, kommunikation och poddproduktion.

Min passion är att vara kreativ och skapa innehåll som engagerar, inspirerar och utbildar målgruppen. Jag lyssnar till kundens behov och sätter en kreativ prägel på mitt arbete för bästa möjliga resultat. Det är viktigt för mig att vara uppdaterad och nyfiken i det ständigt föränderliga digitala och sociala medielandskapet.

Tillsammans med kunder och andra konsulter får jag chansen att kombinera rollen som projektledare och kreatör i flera spännande projekt.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01