En turkos cirkel i stämpelform. Eureka står skrivet centrerat.

WOW! EUREKA!

WOW! Eureka! Vi älskar kunskapsdelning! Här delar vi våra bästa insikter från erfarenheter och samarbeten. Hör gärna av dig om du har något nyttigt att dela med oss.

Vi är länken mellan din gamla och din nya adress

En stor del av våra kontakter, både privat och jobbmässigt, sköter vi i dag digitalt. Men varje vecka får de flesta av oss post via brevlådan. Det blir allt viktigare för Svensk Adressändring att bygga varumärkeskännedom genom att förtydliga relevansen av sina tjänster och sin roll i samhället.

Läs mer

Kulturreklam gör gatubilden roligare

Bor du i Stockholm har du säkert sett dem – stortavlorna och affischerna på stan som lockar med kultur. Med tips om allt från arenakonserter med megastjärnor till dockteater i källarlokaler. Bakom exponeringen ligger företaget Kulturreklam, som vill ge alla – oavsett plånbok – en chans att synas.

Läs mer

Vi ser AI som en co-pilot, som en hjälpreda i systemet

AI är på allas läppar. Inte en dag går utan att vi möts av nya budskap från olika branscher om vad AI kan innebära. Hot eller möjlighet? Eller både och? Emma Cholodov på CRM-Konsulterna lyfter fram en tydlig fördel: – I vår värld ser vi AI som en co-pilot, som en hjälpreda i systemet.

Läs mer

To use AI or not to use AI

Can you use AI for translating corporate texts? Not without an expert editor – at least not for now. With the leaps and bounds AI tools such as ChatGPT have made in the quality of their output, the past year has seen an exponential rise in people using AI for everything from research to copywriting to policymaking. And Chat GPT is also replacing Google Translate as the go-to for instant translations.

Läs mer

HR-funktionen blev affärskritisk över en natt

Pandemin förändrade relationerna på arbetsplatsen i grunden. I dag jobbar många hemifrån delar av i veckan, vilket ställer nya krav på ledarskapet. Hur hanterar chefer relationerna med sina anställda på bästa sätt?

Läs mer
Saman Salehi

Saman Salehi

Kundrelationer och marknad

Expertisområden: Utveckla långsiktiga relationer, kreativitet och försäljning

Min förmåga att tänka utanför boxen gör mig till en viktig tillgång i teamet och verksamheten. Jag har en naturlig förmåga att skapa och vårda starka, tillitsfulla relationer med både kollegor och kunder. Jag ser alla möten som en möjlighet att lära känna mina samarbetspartners, både som människor och som professionella aktörer.

Som person är jag kommunikativ, lösningsorienterad och kreativ. Jag tycker om att arbeta fram nya idéer och koncept tillsammans med andra. Jag är en självklar lagspelare som trivs med att sträva mot gemensamma mål med mitt team.

Steg 5: Implementering

Aktivering och implementering utifrån hållbarhetsplattformens inriktning.

Steg 4: Summering & rekommendationer

Paketering och summering utifrån tidigare steg. Framtagande av skräddarsytt taktiskt ramverk och inriktning för fortsatt hållbarhetsarete.

Steg 3: Prioritering globala delmål

Kartläggning av delmål kopplat till huvudmål. Förslag till aktiviteter och kommunikation.

Läs mer om de globala målen här

Steg 2: Prioritering globala mål

Sortering och definition av huvudmål efter relevans för verksamheten och framtida satsningar. 

Läs mer om de globala målen här

Steg 1: Identifieringsfas

Identifiering av affär och verksamhet – inkluderat analysarbete, intervjuer och genomgång av olika strategier.

Bert Menninga

Skribent, redaktör och översättare

Expertisområden: Textkommunikation, översättning svenska-engelska, business english

Att få träffa och bli inspirerad av människor i nätverket från hela världen är det roligaste i mitt arbete. Jag gillar att skriva texter som kommunicerar både internt och externt. Detaljerade texter är roliga men också mer övergripande texter.

Som person är jag nyfiken och intresserad och gillar att sätta mig in i en uppdragsgivares affär och kärnvärden. Den bästa textkommunikationen är oftast kopplad till kundens och målgruppens behov och värderingar.

Helena Wildros

Helena Wildros

Kommunikatör och miljövetare

Expertisområden: Hållbarhet, kommunikation 

Det roligaste med att jobba för våra uppdragsgivare är att bygga relationer med organisationer. Jag gillar att delta i kreativa möten och till exempel skissa fram en plan för hållbarhetsarbete. Jag är både processorienterad och kreativ som person.

Mina egenskaper kommer fram bra i ett teamwork, där vi tillsammans tar fram och förverkligar idéer, och sedan lägger en plan för att genomföra och få insatsen att göra skillnad.

Sara Floby

Sara Floby

Kommunikatör och producent

Expertisområden: Innehållsproduktion, kommunikation, pedagogik

För mig är det viktigt att lära känna uppdragsgivaren, deras värderingar, kultur samt arbetssätt. Det är då jobbet blir pricksäkert eftersom jag kan koppla olika delar i verksamheten till varandra. Min pedagogiska läggning och erfarenhet gör att jag har ett bra helhetsperspektiv i projekten.

I det kortsiktiga arbetet gillar jag när det är pang på rödbetan, jag ser till att det blir ett lösningsfokuserat och kreativt samarbete med våra uppdragsgivare.

Maria Westman, grundare av C by West, står lutad mot en vägg med armarna i kors

Maria Westman

Strategisk rådgivare och grundare av C by West 

Expertisområden: Affärsmannaskap, kommunikation, organisationsutveckling

Jag längtade efter att ge plats för mer långsiktig och personlig rådgivning, på ett metodiskt och humant sätt – det var därför jag startade C by West. Det är viktigt för mig att få lära känna min uppdragsgivare, både som människa och för den profession och roll som hen har.

Jag gillar att få vara kreativ, komma med idéer och initiativ. Min bakgrund inom kreation, produktion och konceptutveckling kommer till nytta – jag gillar att pendla mellan det strategiska och det taktiska.

Den löpande rådgivningen för en uppdragsgivare är en pågående process där allt ständigt förändras och utvecklas, det fascineras jag av.

Integritetspolicy C by West AB

Hantering av personuppgifter

Vi på C by West tycker det är viktigt med din personliga integritet. Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi tar hand om dina personliga uppgifter på ett korrekt sätt. Vi följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer.

Vad är personuppgifter?

Det som menas med personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande, person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Personuppgiftsansvarig

C by West AB.är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi lagrar. 

Organisationsnummer 559130-9710. Adress: Västervägen 18, 194 68 Upplands Väsby. 

Om du har frågor mailar du: maria.westman@cbywest.se 

Vilka personuppgifter samlas in om dig och i vilket ändamål?

C by West behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra, utveckla och informera om sin verksamhet. C by West behandlar bland annat namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter som lämnas när C by West tillhandahåller olika tjänster, ingår avtal och samarbeten, upphandlar eller när någon kontaktar oss via e-post.

När C by West ordnar träffar såsom till exempel seminarium och utbildningar behandlas kontaktuppgifter för att kunna administrera träffar och vid sådana tillfällen kan personuppgifter i form av bilder och filmer behandlas.

Vilka tar del dina personuppgifter?

De medarbetare på C by West som behöver ta del av personuppgifterna för att utföra sitt arbete kommer att ta del av uppgifterna i den omfattning som är nödvändig. Ingen tredje part får tillgång till uppgifterna. C by West kommer att behandla personuppgifterna på de sätt som krävs för att följa gällande lagstiftning.

Var behandlas dina personuppgifter?

Inom EU/EES.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

C by West behandlar personuppgifterna så länge det är nödvändigt för det syfte som de samlades in för. Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål samt rättslig uppfyllnad av lagringsperiod.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

All information om dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/

Rätt till registerutdrag

För oss är öppenhet och transparens är viktigt. Vill du få mer information om vilka personuppgifter som sparas om just dig så kan du begära att få tillgång till uppgifterna. 

Rätt till rättelse

Du kan alltid begära att få dina personuppgifter korrigerade ifall någon av uppgifterna är felaktiga. Du har även rätt att komplettera dina uppgifter inom ramen för ändamålet.

Rätt till radering

Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall: uppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet. Du invänder mot en intresseavvägning som gjorts baserat på berättigat intresse och ditt skäl väger tyngre. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsinnehåll eller att personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna som behandlas är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tiden som behövs för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse

Ifall en intresseavvägning används som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen.

Rätt till dataportabilitet

Om rätten av att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig, och som du har lämnat, överförda till annan personuppgiftsansvarig. Förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiskt.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras.
Version 1.2, uppdaterad 2021-12-01